БГ Конституция Противоречи На 19ти Член От Правата На Човека

април 9, 2008 в 8:56 pm | Публикувано в За България | Вашият коментар

Член 19 гласи:

Всеки човек има право на свобода на убеждение и на изразяването му; тази свобода включва правото безпрепятствено да се придържа към своите убеждения, както и правото да търси, да получава ида разпространява информация и идеи чрез всички средства и без оглед на държавните граници.

В Българския закон този член се повтаря папагалски, но с една добавка – ако това не противоречи на българските закони, не има за цел свалянето на установената власт, не е с цел конспирация – и прочие ограничения, които обезсмислят Свободата на Изказване на Мнение и Убеждение. Това автоматично поставя държавата над човека – прави го неин роб, което от своя страна противоречи на член 4 от Правата на Човека.

ОТ УНИВЕРСАЛНИТЕ ПРАВА НА ЧОВЕКА!

Остава да се замислим за формулировката на термина „Човек“. Излиза, че според управляващите животински инкарнации – т.нар. тъпандури© ние не сме Човеци. Според мен (от позицията ми на Човек) те са опове и не се явяват човешки същества. И като към такива (животни) трябва да се отнасяме и към тях. Това не е моя избор – това си е техен избор. Ваш си е избора тъпандури©.

Извадки от Българската Конституция:

  • Чл. 6.(1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
  • Чл. 38. Никой не може да бъде преследван или ограничаван в правата си поради своите убеждения, нито да бъде задължаван или принуждаван да дава сведения за свои или чужди убеждения.
  • Чл. 39.(1) Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово – писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин.

(2) Това право не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността.

Реклами

TrackBack URI

Блог в WordPress.com.
Entries и коментари feeds.

%d блогъра харесват това: